Informacije o kompaniji

Firma Megatel, d.o.o. je osnovana 1995. godine i posluje kao preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge. Osnovne delatnosti Megatel-a su projektovanje, instaliranje i održavanje optičkih komunikacija i sistema integracija.

Uspešno posluje na tržištu regiona preko 20 godina

Preko 100 realizovanih projekata

Svi potrebni sertifikati i licence

Telekomunikaciona oprema

Oblasti rada

Osnovne oblasti rada Megatel-a su projektovanje, instaliranje i održavanjeoptičkih spojnih puteva, optičkih sistema prenosa, LAN/WAN mreža, KDS mreža, mrežnog (IP) video nadzora, bakarnih mreža. Takođe, u sklopu osnovnih poslovnih aktivnosti, Megatel se bavi: trgovinom telekomunikacionom opremom, obučavanjem za poslove u telekomunikacijama, tehničkim pregledima projektnih dokumentacija i izgrađenih mreža.

U cilju što boljeg ispunjavanja zahteva korisnika, Megatel je u svom radu neprestano ulagao u osnovna sredstva i obuku kadrova.

Licenca

Megatel je licenciran od strane Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje licencama za projektovanje telekomunikacionih mreža (P150E3) i izvođenje radova u telekomunikacijama (I151E3) i poseduje sertifikat SRPS ISO 9001/2008.

Visok kvalitet

Osnovni principi od kojih Megatel ne odstupa su visoki kvalitet svih izvedenih radova i orijentacija prema potrebama korisnika što podrazumeva:

  • Primenu najnovijih tehnoloških rešenja u cilju što boljeg zadovoljavanja potreba korisnika kako trenutnih tako i budućih
  • Potpunu podršku u svim fazama realizacije projekta od tehničkog rešenja do realizacije i održavanja