Politika kvaliteta

KDS mreža

Politika kvaliteta preduzeća "MEGATEL" Beograd je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća, zasnovana na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom.

Preduzeće "MEGATEL" teži da obezbedi potpuno zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja korisnika koji stekne njihovo trajno poverenje, visokim kvalitetom svojih usluga u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja telekomunikacionih mreža i sistema, kao i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i povećanjem efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća.

Politika kvaliteta preduzeća "MEGATEL" zasniva se na sledećem:

Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju preduzeća i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanje naše vizije.

Uključujemo naše zaposlene u razvoj preduzeća, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.

Prihvatamo procesni pristum u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje postavljene ciljeve preduzeća.

Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga, procesa i sistema menadžmenta.

Zasnivamo naše odluke na bazi analiza prikupljenih relevantnih podataka iz procesa rada uz uvažavanje najnovijih tehničko - tehnoloških saznanja iz oblasti definisane obimom sertifikacije.

Razvijamo savezništvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.